Result Analysis

PASS PERCENTAGE (2000-2018)

A-I

(CLASS X  2018)SNO


YEAR


APPEARED


PASSED
                 PASS PERCENTAGE PI

1

2018

167

167

100

62.05

2

2017

184

184

100

79.43

3

2016

187

187

100

78.80

4

2015

209

209 

100

 

5

2014

190

190

100

73.70

6

2013

219

219

100

 

7

2012

186

186

100

 

8

2011

189

189

100

 

9

2010

158

158

100

 

10

2009

160

160

100

65.30

11

2008

167

167

100

60.22

12

2007

128

125

97.7

64.75

13

2006

116

103

88.8

 

14

 2005

109

104

95.4

 

15

2004

86

69

80.2

 

16

2003

111

91

81.98

 

17

2002

99

84

84.84

 

18

2001

100

90

90

 

 

 

A-II

(CLASS XII  2018)

SNO

YEAR

APPEARED

PASSED

PASS PERCENTAGE

PI

1

2018

161

159

98.75

74.93

2

2017

162

162

100

77.62

3

2016

157

150

95.5

79

4

2015

128

128

100

77

5

2014

130

130

100

78.1

6

2013

121

120

99.2

 

7

2012

115

112

97.4

74.39

8

2011

142

133

93.7

67

9

2010

125

124

99.2

69

10

2009

100

100

100

70.4

11

2008

98

90

91.84

64.31

12

2007

84

83

98.80

67.47

13

2006

86

80

93.0

 

14

2005

43

42

97.60

 

15

2004

16

12

75.0

 

16

2003

30

28

93.33

 

17

2002

32

29

90.62

 

18

2001

33

23

69.96

 

 

Subject Wise Pass Percentage Class XII - 2018

Subject
Total Appeared Total Passed Pass Percentage
Science 94 94 100
Commerce 44 42 95.45
Humanities 23 23 100

Subject Wise Pass Percentage Class XII - 2017

Subject
Total Appeared Total Passed Pass Percentage
Science 97 97 100
Commerce 45 45 100
Humanities 20 20 100

Subject Wise Pass Percentage Class XII - 2016

Subject
Total Appeared Total Passed Pass Percentage
Science 91 91 100
Commerce 45 43 95.6
Humanities 21 16 76.1

 

Subject Wise Pass Percentage Class XII - 2015

Subject
Total Appeared Total Passed Pass Percentage
Science 72 72 100
Commerce 38 38 100
Humanities 18 18 100

Subject Wise Pass Percentage Class XII - 2014

Subject
Total Appeared Total Passed Pass Percentage
Science 78 78 100
Commerce 38 38 100
Humanities 14 14 100

Subject Wise Pass Percentage Class XII - 2013

Subject
Total Appeared Total Passed Pass Percentage
Science 74 73 98.6
Commerce 35 35 100
Humanities 12 12 100

 

 

Subject Wise Pass Topper Class XII - 2018

 

Subject Position Name of the Student Marks Scored out of 500
Science First B.VAISHNAVI 488
Second SHENBHAGA PRAVEEN.N
NEHA VEERABOSE
486
Third AKSHATHA.S 483
Commerce First KAVIYA J 473
Second SHANMUGHA PRIYA M 471
Third ABIRAMI M 463
Humanities First K SUSHMITHA 478
Second M KHALITHA RISWANA 472
Third S B VISHWA REMUTHI 470

 

 

Subject Wise Pass Topper Class XII - 2017

 

Subject Position Name of the Student Marks Scored out of 500
Science First M.DEEPTHA 488
Second POORVAJA.V 484
Third S.SONATH SACHIN 483
Commerce First KIRTHICK KANNA.S 485
Second ADITHYA.S 483
Third B.VIGNESH 476
Humanities First MUNNANGI SHRUTHI 436
Second M.S.SOUNTHARYA 421
Third NEVEDHA.B 415

 

 

Subject Wise Pass Topper Class XII - 2015

 

 

Subject Position Name of the Student Marks Scored out of 500
Science First B.SAI ARAVIND 482
Second S GOMATHINANTHAN 481
Third RAKSHANA B KRISHNAN 476
Commerce First S. PADMASANDHIYA 486
Second RM.MEENASKHI 481
Third D.MONISHA 458
Humanities First JASMINE GANANAM JOHN 480
Second V.M.AKHILA 467
Third ROSHINI BOSE 452

 

 Subject Wise Pass Topper Class XII - 2013

 

Subject Position Name of the Student Marks Scored out of 500
Science First R. Madhuvandhi
S.Pradeeban
481
Second A.P.Shyam Sankar 476
Third Sreeraj Janardhanan 475
Commerce First Phavai Lakshmi G.K 480
Second K P Meenakshi 477
Third Ramyta C 473
Humanities First K Saranya 456
Second M Raja Kumari 428
Third G Ramya Bharathi 336

 

 

 

 

 

 

Class X Toppers 2018

Position Name of the Student Marks Scored out of 500
First UYYASHRINILA P F
WAASIFA ANSARI F
484
Second M NAGA KARTHIK 481
Third RATHI RUPA S F 476

 

CLASS - X 2017

37 STUDENTS SECURED CGPA 10

 

 

CLASS X 2015

List of Students who secured 'AI' Grade in ALL five subjects in Class X- 2015

S.No.
Name of the Students
1 G. Harini
2 B.A. Purnamita Saras
3 M.Ponni
4 S.Anu Bharathy
5 J.Ida Sharon
6 R. Monisa
7 S.Sonath Sachin
8 R Suresh
9 N.Aniruth Vishwanth
10 D.Vignesh
11 K.B Aakash Chandhan
12 S.V Aswanth
13 R.K.P Ghanashyam
14 S.Shankar Ganesh
15 S Muthu Vishal
16 S Muthu Vikash

 

List of Students who secured 'AI' Grade in ALL five subjects in Class X- 2014

S.No.
Name of the Students
1 Adithiya Ramesh
2 G Amarthya
3 R Vaishnavi
4 G Vinitha
5 N Syed Mohamed Akram
6 S Rajamathangi
7 C Dhayanand
8 M Nitish Kumar
9 R Tilak Krishna
10  N Nagadharshini 
11 Nikita Chauhan
12 M Sharmila Pooja
13 R Kabilan
14 S Oviya
15 S Abhinav Bharadwaj
16 P Hariharan
17 R Karthick Paramesh
18 D Monicka
19 L Muthu Alamelu
20  SShanmuga Priya 
21 R Hariharasudhan
22 M Indhumathi
23 K Kesvandini
24 Atul Manoj

 

 

List of Students who secured 'AI' Grade in ALL five subjects in Class X- 2013

S.No.
Name of the Students CGPA
1
A.V Ranjit Sreyus 10
2
G.P.Sriprasath 10
3
S.Aarathi 10
4 S.Dinesh Babu 10
5
S.Meenakshi 10
6
R.Priyadharshini 10
7
Ashish Matthew Abraham 10
8
M.Aarathi 10
9
K. Archana 10
10
BM.Dhanapriya 10
11
M.Preethy 10
12
Rakhshana B. Krishnan 10
13
R.Mahadevan 10
14
K.Koushikh 10
15
Deepa Sudalai Muthu 10